Vergoeding

Eigen bedrijf / ZZP-er

 

Als je zzp-er bent of een eigen bedrijf hebt, kun je coachingskosten opvoeren als bedrijfskosten.

 

 

Als Particulier kun je via verschillende manieren de kosten voor een coachingstraject (gedeeltelijk) vergoed krijgen.

Zie hieronder een aantal mogelijkheden:

 

 

Via Persoons Gebonden Budget (PGB)

 

Vanuit een PGB kun je het traject Coaching betalen. Soms vergoedt de verzekering de sessies Coaching. Dit is afhankelijk van je verzekeringspolis. Informeer bij je verzekeringsmaatschappij.

 

Via de Arbodienst vanuit je werk

 

Werkgevers zijn na overleg met de bedrijfsarts vaak bereid om deze kosten te vergoeden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Bijv. In het kader van een Burn Out en/of ter voorkoming van langdurig ziekteverzuim.

 

Via werkgever

 

Er zijn mogelijkheden om in overleg met je werkgever een coachingstraject te laten vergoeden via een opleidingsbudget. Een coachingstraject wordt vaak als effectief ervaren. Informeer bij je werkgever wat de mogelijkheden zijn.

 

Via het UWV

 

Er zijn mogelijkheden vanuit het UWV. Laat je daar informeren.