Privacyverklaring

Natuurlijk Veelzijdig verwerkt de volgende persoonsgegevens:
  • Naam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • Emailadres
  • Staat van gezondheid

 

Doel:
  • Contact onderhouden via email en telefoon
  • Afhandeling van betalingen
  • Belastingaangifte

 

Alle gegevens worden opgeslagen in een beveiligde omgeving.
Het Intakegesprek verloopt mondeling met geheimhoudingsplicht en wordt niet digitaal opgeslagen.